Ciechocinek noclegi, hotele - plCiechocinek noclegi, hotele - enCiechocinek noclegi, hotele - deCiechocinek noclegi, hotele - frCiechocinek noclegi, hotele - ru

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Do zakresu działania Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta należy realizacja zadań Gminy w zakresie promocji i rozwoju miasta i uzdrowiska oraz zadań związanych z zapewnieniem prawidłowej działalności instytucji kultury i sportu Miasta – realizowane jako zadanie własne, zlecone lub powierzone z zakresu administracji rządowej i samorządowe a w szczególności:
1) opracowywanie planów promocji Miasta,
2) koordynowanie, organizowanie i uczestniczenie w działaniach na rzecz promocji miasta w kraju i za granicą,
3) udostępnianie bazy danych o wolnych nieruchomościach oraz udostępnianie informacji potencjalnym inwestorom,
4) upowszechnianie oferty inwestycyjnej Miasta,
5) nawiązywanie i przygotowywanie kontaktów z instytucjami, organizacjami i środowiskami działającymi na terenie Miasta – w ramach działań na rzecz promocji Miasta i walorów uzdrowiskowych Ciechocinka,
6) organizowanie bieżącej współpracy z miastami partnerskimi,
7) przygotowywanie wydawnictw promocyjnych o Mieście,
8) współudział w organizowaniu świąt i uroczystości,
9) współudział w działaniach na rzecz rozwoju turystycznego i uzdrowiskowego Ciechocinka,
10) współpraca z mediami w zakresie promocji Miasta i przedsięwzięć organów samorządowych Gminy ,
11) gromadzenie informacji, wydawnictw, publikacji dotyczących Ciechocinka,
12) organizacja udziału miasta w targach turystycznych w kraju i za granicą,
13) opracowanie i bieżące aktualizowanie strony internetowej Miasta,
14) udzielanie informacji na tematy uzdrowiska, bazy sanatoryjno - hotelowej,
15) organizowanych imprez kulturalno-oświatowych bezpośrednio i telefonicznie,
16) udział w przygotowaniu imprez o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym odbywających się w Ciechocinku przy udziale Biura Kultury, Sportu i  Promocji Miasta,
17) współpraca z organizacjami turystycznymi o zasięgu lokalnym i krajowym,
18) sprzedaż gadżetów reklamowych oraz publikacji o Ciechocinku i regionie
19) prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta,
20) współpraca z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi obiekty sanatoryjno - wypoczynkowe,
21) uczestnictwo w targach turystycznych,
22) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza z zakresu kultury i sportu oraz realizacji podjętych uchwał,
23) przygotowanie założeń budżetowych w zakresie środków na działalność instytucji kultury i sportu Miasta,
24) przygotowywanie informacji z realizacji budżetu w zakresie działalności instytucji kulturalnych i sportu Miasta,
25) przygotowanie informacji na temat przygotowania instytucji kultury i sportu do sezonu letniego,
26) opracowywanie założeń programowych rozwoju i upowszechniania kultury i sportu,
27) prowadzenie rejestru placówek upowszechniania kultury i sportu,
28) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad miejskimi. jednostkami upowszechniania kultury i sportu, w szczególności:
    - wizytowanie jednostek i ocena ich działalności programowej,
    - opiniowanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych,
    - koordynacja ich działalności,
    - współdziałanie z amatorskim ruchem kulturalnym,
    - współdziałanie z Ciechocińskim Klubem Sportowym „Zdrój” i innymi organizacjami sportowymi i turystycznymi,
29) prowadzenie spraw dotyczących współdziałania z wojewódzkim konserwatorem zabytków w celu ochrony dóbr kultury poprzez:
    - ochronę zabytków nieruchomych,
    - ochronę przedmiotów ruchomych i kolekcji zasługujących na wpisanie do rejestru zabytków,
    - ujawnienie przedmiotów, które posiadają cechy zabytków,
    - ujawnienie przedmiotu lub odkryć archeologicznych,
30) prowadzenie spraw dotyczących:
    - współudziału w organizacji festiwali, przeglądów i innych imprez kulturalnych i sportowych,
    - przyjmowanie zgłoszeń o imprezach artystycznych lub rozrywkowych organizowanych w ramach działalności kulturalnej i sportowo
      rekreacyjnej na terenie Miasta,
    - wydawanie decyzji zezwalających lub zabraniających organizowania imprez masowych,
    - zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiającym sporty wodne na terenie Miasta,
    - współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Ochotniczą Strażą Pożarną,
    - współpracy w zakresie kultury i sportu z miastami, z którymi podpisano umowy o współpracy,
31) nadzór organizacyjny nad:
    - gazetą samorządową „Zdrój Ciechociński”, jej kolportażem i rozliczeniem finansowym,
    - Teatrem Letnim i koordynacja imprez w nim organizowanych.

Jakość powietrza dzisiaj:

Kalendarium wydarzeń
«maj 2024»
powtśrczptsond
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Kamery online
Film
Wirtualna panorama
Hot spot - punkty bezpłatnego dostępu do internetu
Kino, wystawy
Dyżury Aptek
Bankomaty
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
Ciechocinek - BIP
Ciechocinek sanatoria Ciechocinek uzdrowisko Ciechocinek hotele Ciechocinek wypoczynek Ciechocinek zdrowie Ciechocinek turystyka Ciechocinek turystyka Ciechocinek turystyka Ciechocinek turystyka
Strona główna   |   Poradnik turysty   |   Sanatoria   |   Mapa serwisu   |   Napisz do nas   |   Polityka cookies


Copyrights 2000-2024 Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19
tel.: 54 - 416 18 00, 283 64 58, fax: 54 - 283 64 23, e-mail: ratusz@ciechocinek.pl
Jesteś naszym 7043250 gościem