Ciechocinek noclegi, hotele - plCiechocinek noclegi, hotele - enCiechocinek noclegi, hotele - deCiechocinek noclegi, hotele - frCiechocinek noclegi, hotele - ru

Referat Społeczno - Administracyjny

Referat Społeczno - Administracyjny

Do zakresu działania Referatu Społeczno-Administracyjnego należą sprawy związane z zapewnieniem prawidłowej działalności Miasta przy wykonywaniu zadań własnych, zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej lub samorządowej - służące realizacji praw i obowiązków społeczno– administracyjnych mieszkańców, a w szczególności:


1) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
3) prowadzenia ewidencji ludności,
4) prowadzenia stałego rejestru wyborców,
5) sporządzanie spisów wyborców dla wyborów i referendów oraz udział w ich przeprowadzaniu,
6) współudział w opracowywaniu ewidencji przedpoborowych i poborowych,
7) udzielanie oraz cofanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych na obszarze Miasta,
8) kontrola przebiegu zbiórek publicznych,
9) przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń publicznych,
10) wydawanie decyzji zakazujących organizację zgromadzeń, jeżeli te naruszają przepisy prawa,
11) rozwiązywanie zgromadzeń publicznych w przypadkach określonych przepisami prawa,
12) opracowywanie zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz kontrola ich przestrzegania,
13) wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz innych zezwoleń i koncesji, o ile przepisy szczególne tak stanowią,
14) opracowywanie i realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
15) współpraca z jednostkami realizującymi program profilaktyki oraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
16) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
17) wydawanie i cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych, nadzór nad uprawami,
18) ewidencja działalności gospodarczej,
19) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, współpraca z sądami rejestrowymi,
20) promowanie przedsiębiorczości na terenie Miasta,
21) współpraca z samorządami gospodarczymi, organizacjami pracodawców i innymi organizacjami przedsiębiorców,
22) prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
23) nadzór, koordynacja i kontrola zadań związanych z czasem pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych,
24) realizacja zadań związanych z przewozem osób i ładunków taksówkami,
25) prowadzenie ewidencji:
    a) pól biwakowych,
    b) obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie,
26) podejmowanie działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Ciechocinka, w tym organizacja imprez integracyjnych oraz promujących dokonania osób niepełnosprawnych,
27) działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych oraz innych ograniczeń uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym Miasta,
28) przyjmowanie interesantów - osób niepełnosprawnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych,
29) prowadzenie ewidencji osób niepełnosprawnych w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
30) współpraca z pracodawcami w zakresie zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i warunków pracy osób niepełnosprawnych,
31) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
32) współpraca z oddziałem wojewódzkim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
33) współpraca z terenowymi organami administracji rządowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
34) ustalanie zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym pożytku publicznego i zasad udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta.
35) współpraca z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie Miasta, a w szczególności:
    a) opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta na realizację
    b) zadań samorządu gminnego,
    c) zawieranie umów,
    d) kontrola realizacji umów,
36) przedkładanie Burmistrzowi Miasta informacji i wniosków dot. realizacji powierzonych zadań,
37) współpraca z przedstawicielami Miasta w stowarzyszeniach i związkach, w których Ciechocinek jest członkiem,
38) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Miasta, współpraca w tym zakresie z :
39) zakładami opieki zdrowotnej,
40) Starostwem Powiatowym,
41) innymi instytucjami ochrony zdrowia,
42) opracowywanie planów zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, planów pracy aptek itp., i innych wynikających z przepisów prawa,
43) realizacja zadań z zakresu:
    a) ochrony zdrowia
    b) opieki społecznej,
    c) ochrony przeciwpożarowej
    d) porządku publicznego,
44) podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia, prowadzenie i koordynacja spraw związanych z realizacją programów prozdrowotnych, współpraca z przedstawicielem Miasta w Stowarzyszeniu „Zdrowe Miasta”,
45) prowadzenie spraw związanych z repatriacją Polaków, mniejszościami narodowymi,
46) organizowanie i koordynowanie akcji pomocowej – humanitarnej dla środowisk i osób fizycznych poszkodowanych m. innymi w wyniku klęsk żywiołowych,
47) realizowanie zadań związanych z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami Miasta i z udziałem kapitału Miasta,
48) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
49) współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie miasta, pomoc osobom posiadającym uprawnienia kombatanckie w zakresie przewidzianym prawem.

Jakość powietrza dzisiaj:

Kalendarium wydarzeń
«maj 2024»
powtśrczptsond
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Kamery online
Film
Wirtualna panorama
Hot spot - punkty bezpłatnego dostępu do internetu
Kino, wystawy
Dyżury Aptek
Bankomaty
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
Ciechocinek - BIP
Ciechocinek sanatoria Ciechocinek uzdrowisko Ciechocinek hotele Ciechocinek wypoczynek Ciechocinek zdrowie Ciechocinek turystyka Ciechocinek turystyka Ciechocinek turystyka Ciechocinek turystyka
Strona główna   |   Poradnik turysty   |   Sanatoria   |   Mapa serwisu   |   Napisz do nas   |   Polityka cookies


Copyrights 2000-2024 Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19
tel.: 54 - 416 18 00, 283 64 58, fax: 54 - 283 64 23, e-mail: ratusz@ciechocinek.pl
Jesteś naszym 7043251 gościem