Ciechocinek noclegi, hotele - plCiechocinek noclegi, hotele - enCiechocinek noclegi, hotele - deCiechocinek noclegi, hotele - frCiechocinek noclegi, hotele - ru

Referat Finansowy

Referat Finansowy

Do zakresu działania Referatu Finansowego należy prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej działalności finansowej Miasta przy wykonywaniu zadań własnych, zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności:


1) opracowywanie projektów budżetu Miasta,
2) przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i jednostkom organizacyjnym miasta wytycznych i wskaźników do planowania budżetu,
3) weryfikacja i zatwierdzanie planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
4) wykonywanie budżetu Miasta zgodnie z zasadą równowagi budżetowej,
5) opracowywanie sprawozdawczości budżetowej i pozabudżetowej,
6) przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych Miasta,
7) przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji udzielonych jednostkom organizacyjnym Miasta oraz organizacjom pożytku publicznego i innym realizującym zadania Miasta,
8) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przekazywanych przez organy administracji rządowej i samorządowej na realizację zadań zleconych i powierzonych,
9) prowadzenie rachunkowości podatkowej,
10) opracowywanie projektów uchwał dotyczących w szczególności podatków i opłat lokalnych,
11) windykacja należności z tytułu podatków i opłat,
12) prowadzenie postępowania związanego:
    a) ze skargami i odwołaniami w sprawach podatków i opłat (lokalnych, skarbowej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochód Miasta),
    b) z podaniami o umorzenie, zaniechanie wymiaru i poboru, rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności należności podatkowych,
13) współudział w ustalaniu:
    a) wysokości:
      - opłat za wszystkie formy użytkowania majątku Miasta,
      - odpłatności za grunty przejmowane przez Miasto,
      - opłat za korzystanie z gruntów niezgodnie z przeznaczeniem,
    b) opłacalności skorzystania z prawa pierwokupu,
14) prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych oraz udzielaniem poręczeń kredytowych,
15) wydawanie zaświadczeń związanych z podatkami,
16) prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów,
17) kontrola wewnętrzna wykonania zadań i realizacji budżetu,
18) nadzorowanie gospodarki finansowej oraz ocena efektywności gospodarowania przez podmioty, w których działalność Miasto zaangażowało swoje środki,
19) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej oraz obsługa księgowa rzeczowego majątku Miasta, w tym:
    a) majątku Urzędu Miasta,
    b) majątku znajdującego się poza Urzędem, stanowiącego własność Miasta.
20) aktualizacja wyceny środków trwałych,
21) prowadzenie obsługi kasowej,
22) prowadzenie spraw związanych z:
    a) naliczaniem wynagrodzeń pracownikom Urzędu,
    b) administrowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
23) współudział w pracach związanych ze spisem rolnym.

Jakość powietrza dzisiaj:

Kalendarium wydarzeń
«maj 2024»
powtśrczptsond
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Kamery online
Film
Wirtualna panorama
Hot spot - punkty bezpłatnego dostępu do internetu
Kino, wystawy
Dyżury Aptek
Bankomaty
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
Ciechocinek - BIP
Ciechocinek sanatoria Ciechocinek uzdrowisko Ciechocinek hotele Ciechocinek wypoczynek Ciechocinek zdrowie Ciechocinek turystyka Ciechocinek turystyka Ciechocinek turystyka Ciechocinek turystyka
Strona główna   |   Poradnik turysty   |   Sanatoria   |   Mapa serwisu   |   Napisz do nas   |   Polityka cookies


Copyrights 2000-2024 Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19
tel.: 54 - 416 18 00, 283 64 58, fax: 54 - 283 64 23, e-mail: ratusz@ciechocinek.pl
Jesteś naszym 7043251 gościem